Jott

Camera: Mamiya 645 | Film: Kodak Portra 400 | ISO 400 | She: Jott